Běženci

Proti detenčnímu kempu v Břeclavi nic nemáme. Fakticky jde o obnovení stavu před několika lety, kdy v Břeclavi fungovala "azylová věznice". Příliš se nám nelíbí politika ministerstva vnitra sebrat běžencům telefony a odříznout je o od světa v detenci. Doufáme, že pravidla ministerstva nepovedou k vyhrocení situace jak jsme tomu byli svědky jinde.

Můžeme navázat na zkušenosti z devadesátých let s běženci z Jugoslávie (váleční uprchlíci), nebo na vlnu začátku tisícilletí z Bulharska a Rumunska (tzv. ekonomická migrace). Zřízení kempu bude znamenat nová pracovní místa pro obyvatele Břeclavi, pokud bude fungovat dlouhodoběji. Jsme si vědomi, že imigrace je problémem celé Evropské unie. Nechceme ale, aby toto trendy téma zahalilo neduhy břeclavské politiky. 300 lidí v kempu představuje 1,2 procenta obyvatel Břeclavi. Jeden běženec na sto obyvatel.

Věříme, že se situace dá řešit v klidu na základě dostupných informací. Od přátel ze Vsetína máme kontakt na tlumočníky. Potřebujeme vědět co vůbec přijelo za lidi. Informace jsou důležité a moc jich k dispozici není. Pokud chceme někoho omezovat, měli bysme alespoň vědět, o co mu jde. Budeme se snažit přispět k atmosféře klidu a pochopení. Budeme se chtít podívat na místo, shromáždíme nějaký materiál.

Běženci pro nás nejsou jen tupou lidskou masou z východu, ale lidmi, kteří potřebují pomoc na cestě. A těm se pomoc neodmítá. Podle Dublinského nařízení máme povinnost zadržet osoby bez dokladů než proběhne azylové řízení. Naprosto odmítáme, že zadržení jsou zločinci, jsou zadrženi protože nemají doklady.

Pokud chcete pomoct i vy, můžete. AIDED - EU nebo studenti břeclavského gymnázia pořádají sbírku materiálních věcí. Jde především o deky, spacáky, pláštěnky, hyg. potřeby, balené vody, trvanlivé potraviny. To vše můžete darovat na sbírku, která bude vyhlášena v nejbližších dnech.

Nejvíc apelujeme na váš zdravý rozum. Nenechte se zviklat lidmi šířícími nesmysly, lži a polopravdy. Ti lidé vždy něco sledují. Město informuje jednoduše na facebooku, jsme na ČT 24. Není důvod věřit blábolům v různých facebookových skupinách.

Používejte rozum i srdce. Díky, Vaši Bobři.