Křížek nebo kolečko? Aneb komunální volby 2014 jako piškvorky

Na první pohled se může zdát, že využívat možností, které nám zákon v případě komunálních voleb dává, je příliš složité a matoucí. Proto taky většina lidí pouze zaškrtne svou vybranou stranu a o nic jiného se nestará, stejně jako ve volbách do Poslanecké sněmovny. Komunální volby však dávají voliči skvělou příležitost vybrat do zastupitelstva obce ty nejlepší kandidáty, aniž by záleželo na tom, které politické straně se upsali.

  • Panašování
  • Toto pravidlo, které je na našem území používáno pouze u komunálních voleb, nám dává možnost volit jednotlivé kandidáty napříč politickým spektrem. V Břeclavi má každý volič 27 hlasů (respektive jeho hlas je rozdělen na 27 částí, podle počtu křesel v městském zastupitelstvu), se kterými může nakládat dle svého uvážení.

  • Varianta 1 - Hlas jedné straně

  • Můžete dát všechny své hlasy jedné straně, stačí tak udělat křížek u názvu politické strany, každý z jejich kandidátů tak dostane po jednom hlasu. Jedná se rozhodně o nejjednodušší způsob, ale bez využití možností, které nám panašování dává. Pokud využijete tuto variantu a budete hlasovat pro celou naši kandidátku, budeme mít šanci něco v Břeclavi změnit.

  • Varianta 2 - Hlasování napříč stranami

  • Můžete rozdělit všech svých 27 hlasů mezi jednotlivé kandidáty tak, že nezaškrtnete žádnou stranu, ale jen jednotlivé kandidáty. Je tak možné zaškrtnout kandidáty všech kandidujících stran, je však potřeba dát pozor na to, aby počet křížků nepřesáhl 27, v takovém případě by byl celý hlasovací lístek neplatný. V případě, že volič nevyužije všech 27 hlasů, je lístek sice platný, ale ochuzen o několik možných hlasů.

  • Varianta 3 - Kombinace

  • Můžete zaškrtnout svou oblíbenou stranu, kromě toho však můžete dát i několik hlasů jednotlivým kandidátům jiných stran. V tomto případě dostane původně zaškrtnutá strana 27 hlasů, mínus ty, které jsou rozděleny mezi kandidáty jiných stran (o hlasy přijdou kandidáti na konci listiny). Co se stane s těmi jednotlivě zaškrtnutými kandidáty? Ti dostanou po jednom hlasu a mají šanci přeskočit kandidáty, které strana navrhla na přední místa (není výjimkou, že lídr kandidátky neuspěje, zatímco spousta lidí za ním ano). Aby se kandidát pomocí těchto teoretických preferenčních hlasů dostal na přední pozice, musí získat alespoň 10 % hlasů nad průměrný zisk kandidáta jejich strany (v případě, že průměrný kandidát jedné strany získá 1000 hlasů, tak je třeba zisk 1100 hlasů na přeskočení svých spolukandidátů). V praxi to ovšem mnohdy znamená, že volíte jiné lidi, než které jste křížkovali.

Pro zisk křesla v zastupitelstvu musí strana získat více než 5 % hlasů.