Příspěvkové organizace

Máme radost! Podařila se nám totiž zásadní věc pro zprůhlednění fungování města. Na únorovém zastupitelstvu prošel námi iniciovaný návrh na kontrolu příspěvkových organizací kontrolním výborem zastupitelstva. Kontrolní výbor se tak může důkladně podívat na dodržování zákonů v 17 příspěvkových organizacích města. Dosud bylo toto možné jen na základě konkrétního pověření zastupitelstva, nově má kontrolní výbor možnost iniciativně kontrolovat zákonnost rozhodování v těchto organizacích. Prakticky to znamená, že kontrola hospodaření se dostává i mimo ruce najatých auditorů a radních. Projednání tohoto jednoduchého předpisu nám trvala zhruba půl roku, ale věříme, že jsme udělali zásadní krok ke zprůhlednění fungování příspěvkových organizací města, které jsou každoročně ztrátové s tím, že jejich ztrátu uhradí [https://breclav.eu/file/3057811/](město ze svého rozpočtu). Břeclav má celkem 17 příspěvkových organizací - 13 školských (školky a základní školy) 4 neškolské - TEREZA Břeclav, Městské muzeum a galerii, Městskou knihovnu a Domov Seniorů. Celkem tyto organizace hospodaří se 111 miliony korun z městského rozpočtu (odjinud dostanou dalších 160 milionů). V těchto organizacích může nově Výbor kontrolovat zákonnost, tedy dodržování smluv a zákonů.