Vlakem do Poštorné

Doprava v Břeclavi je zásadní téma. Letos jsme si na pár dní zkusili, jak vypadají omezení na třídě 1. Máje, která spojuje Břeclav a Poštornou. Neustále řešíme, jak vytvořit alternativní propojení těchto městských částí. Mladí a Neklidní přicházejí s originálním řešením - propojit město vlakem. Vycházíme primárně z potřeb města, ale i z toho, jaké máme v Břeclavi dědictví - železniční. Břeclav se pomalu chystá k oslavám 200 let od otevření dráhy Vídeň - Břeclav. A navrhujeme po vzoru současných větších měst jít cestou využití železnice k obsloužení osobní dopravy ve městě.

Proč vlak a ne loď

Alterntivní pokusy spojit město lodními linkami již máme za sebou. Vybudovali jsme v Břeclavi přístavy, které dneska jsou ve stavu horším než špatném, nebo už nejsou vůbec vidět. Funguje spojení s Janohradem, ale to je učeno spíš turistům než nám občanům. Oproti tomu vlaková infrastruktura je v Břeclavi ve stavu funkčním. Stanice Břeclav a Boří les jsou v provozu. Náš plán počítá s využitím tratě 247 do Lednice, konkrétně s oživením Poštorenského nádraží, výhledově s využitím zastávek v Charvátské Nové Vsi a případně spojením s Lednicí. Zavedením železniční linky ve směru do Poštorné chceme eliminovat hlavně zdržování vozidel hromadné dopravy v zácpách. V první fázi chceme vlakem propojit stanice Břeclav, Boří les a Poštorná.

Rozjezdy pro Břeclav

Plánu říkáme zatím pracovně vlakové rozjezdy. Chceme z železnice vytvořit páteřní síť, která pojme větší množství lidí a to včetně pracovníků velkých podniků a třeba i jejich kol. Na tuto páteřní síť budou navazovat přesměrované nebo i nové linky autobusové dopravy. Reálně tedy můžete mít na cestě jeden přestup navíc, ale ušetříte třeba 15 minut času. Celý systém má fungovat v rámci IDS JmK, tedy na jednu jízdenku. Rozjíždíme dotazníková šetření ve velkých firmách, v další fázi chceme oslovit školy i okolní obce, odkud k nám přijíždí větší množství lidí zejména za prací. Zároveň se změnou linek uděláme i změnu návaznosti linek a to po konzultacích s klienty systému - tedy vámi. Navrhovat linky a časy odjezdů bez dat je totiž zřejmý nesmysl. Prosíme vás proto o 3 minuty Vašeho času na vyplnění dotazníku. První návrh toho, jak by mohla nová mapa linek vypadat najdete nahoře nad článkem.

Pokud máte k našemu záměru nějaké postřehy nebo připomínky, napište nám je prosím FB poštou na naší stránce, formulářem na webu, nebo emailem na mladianeklidnibreclav@gmail.com.

Děkujeme, Vaši Bobři