O nás

Jsme Mladí a Neklidní. Žijeme v Břeclavi a pro Břeclav. Máme spoustu nápadů a nabízíme je.

Víme, jaká témata Břeclav pálí nejvíc. A  máme plány, jak situaci zlepšit. Aby naše vize lepšího města nezůstaly jen na papíře, potřebujeme vás a  vaše hlasy. Bez nich se nám změny, které si obyvatelé Břeclavi zaslouží, nepodaří uskutečnit. Nechceme donekonečna psát noviny, diskutovat a snít. Chceme pracovat, dělat změny, překonávat problémy.

To vše budeme dělat otevřeně, na očích veřejnosti tak, jak se má podle nás politika dělat. V minulých komunálních volbách jsme jako úplní nováčci díky vašim hlasům mohli vyslat dva členy do zastupitelstva města Břeclavi. Děkujeme za důvěru, kterou jste do nich vložili. Snažili se ze všech sil ji nezklamat. Jenže ve dvou, proti přesile „starých známých“ tváří břeclavské politiky jsme nesplnili všechny naše sliby. Potřebujeme posily. Abychom ještě lépe, efektivněji a  intenzivněji pracovali na plnění našeho volebního programu.

Jsme alternativou k dlouhodobě působícím politickým stranám a hnutím, jejichž členové se v průběhu uplynulých desetiletí obměňují na různých pozicích ve vedení města. Chceme dobře fungující radnici a spokojené obyvatele Břeclavi. Nechceme dělat politiku pro osobní prospěch, neplánujeme rozdávat svým kamarádům místa v dozorčích radách a na Městském úřadě. Chceme, aby na všech odpovědných pozicích pracovali profesionálové, kteří vzešli z transparentních výběrových řízení.

Co se nám povedlo? Aktivitou v zastupitilstvu i mezi občany jsme přispěli k chodníku vybudovanému k  Tescu, úplnému konci hazardu v Břeclavi nebo vyvolání místního referenda, díky kterému v areálu bývalé Tranzy nestojí další velký supermarket komplikující dopravu.

Program

 

Doprava

 • Parkování. Zavedeme možnost platit parkovné kartou, smskou nebo mobilní aplikací. Zavedeme odstavná parkoviště, která budou zdarma.

 • Vlakem do Poštorné. Obnovíme pro osobní dopravu trať do Poštorné a dál. Na jednu jízdenku bude možné jet vlakem i autobusem.

 • MHD zdarma. Vlak bude náhradním řešením pro osobní dopravu do škol, továren a dále po železnici. V rámci tohoto opatření po dobu rekonstrukce mostu na třídě 1. máje bude MHD ve městě ve zkušebním režimu zdarma.

 • Pohodlné křížení cyklistů s automobily. Kolem mostů postavíme mimoúrovňové lávky pro břeclavské cyklisty. Budeme se věnovat hlavně bezpečnosti cyklistů a chodců ve městě.

 • „Malý obchvat“. Překonat trasu od Tesca k nádraží se dá i kolem kolejí. V rámci rozvoje lokality Padělky chceme naplánovat silniční propojku pro osobní automobily

Vzdělávání a školství

 • Nedostatek míst ve školkách. Kvůli zvyšující se porodnosti chceme postavit novou moderní školku v areálu cukrovaru. Uvolníme tak místo ve stávajících školkách, které budeme postupně modernizovat

 • Zřídíme veletrh volnočasových aktivit. Najít dětem ten správný kroužek je někdy složité. Představy rodičů se často minou s představami dětí. Vytvoříme veletrh, na který děti zajdou během výuky a pak s rodiči, a budou si moct vyzkoušet jednotlivé kroužky na místě přímo s trenéry.

 • Městský servis školám. Školy řeší velké množství administrativy. Vyčleníme část aparátu městského úřadu pro pomoc školám s administrativou projektů. Získáme tak další zdroje pro naše školy a žáky

 • Školní stravování. Rozjedeme projekt obědy do škol, který zajišťuje stravování v rámci výuky. Projekt financuje z 85 % Evropská unie a z 15 % ministerstvo školství

Kultura a cestovní ruch

 • Zámek a podzámčí. Podzámčí pořebuje zázemí – plochu pro tanec a koncerty, záchody, lavičky a koše. Zámek má být prostorem pro výstavy krojů, archeologického a přírodního dědictví nebo současného umění.

 • Pestrá kulturní nabídka po celý rok. Rok nemá jen čtyři měsíce. Jarní košt vína a cimbálky, letní kino a festivaly, podzimní hody, zimní divadla a foodfestivaly. Tak může vypadat kulturní nabídka po celý rok v naší režii.

 • Městský košt vín. Břeclav nemá vlastní velký košt vína. Uspořádáme košt většího formátu, výjimečný a originální. Břeclavský vinný košt by se měl stát každoroční tradiční událostí.

 • Oživení veřejného prostoru. Živé město dělají živí lidé. Populární akce jako Slavnosti rajčat nebo Chillifest nám budou vzorem pro další práci. Vymezíme místa pro pouliční hudebníky a zpřístupníme trávník a pavilon v městském parku.Odpady a životní prostředí

 • Sběrná místa v městských částech. Do „Temposu“ je to často daleko. V Poštorné a Charvátské Nové Vsi vytvoříme sběrná místa na odpad. Nebudete tak muset jezdit přes celou Břeclav a zabráníme tak černým skládkám, které hyzdí okolí.

 • Motivační systém třídění odpadu. Břeclavané třídí odpad rádi. Zavedeme systém, kde ti, kteří třídí, ušetří oproti těm, kteří hází všechno do jedné popelnice. Začneme s popelnicemi na drobný kovový odpad. Slevu dostanete podle toho, kolik odpadu hodíte do popelnice jako „komunál“
 • Zelenější Břeclav. Parkoviště, chodníky a lavičky je potřeba mít ve stínu. Břeclavské klima je velmi teplé a slunečné a každý stín je důležitý. Omezíme kácení vzrostlých stromů na minimum a budeme se o ně pravidelně starat.

 • Město ekologických investic. Potenciál Břeclavi jako města se strategickou polohou a tradicí chemického průmyslu leží v moderních metodách recyklace odpadů. Podpoříme zájem investorů z těchto odvětví.

Sport

 • Poukázkový systém financování sportovních klubů. Zavedeme systém grantových poukázek, na základě kterých budou přidělovány dotace sportovním klubům. Každé dítě obdrží na začátku roku dvě poukázky, které může odevzdat sportovnímu klubu. Chceme spravedlivější systém rozdělování peněz z městského rozpočtu.

 • Venkovní sportoviště. Pro rekreační sport je potřeba sportovišť. Postaráme se o kvalitní zázemí pro sportovní vyžití široké veřejnosti pod širým nebem. Na Pastvisku mohou být světla, hřiště Na Valtické si zaslouží kompletní rekonstrukci. Budeme se pečlivě starat o dětská hřiště.

 • Úspěšní si zaslouží podporu. Úspěšní sportovci dělají úspěšné město. Špičkové výkony si zaslouží špičkovou podporu.

Senioři

 • Senior Taxi. Jste důchodce nebo invalida a potřebujete k lékaři, do obchodu nebo na návštěvu? Místo čekání na autobus zavoláte taxi a jedete, kam potřebujete, pohodlně a s výraznou slevou.

 • Předávání zkušeností. Břeclav je plná chytrých zručných důchodců, kteří mohou při výuce nabídnout své zkušenosti. Mezigenerační dialog je pro nás důležitý a školy jsou jedním z míst, kde je třeba na něm pracovat.

 • Univerzita třetího věku. „Mladý je ten, kdo se chce učit,“ říkávalo se. V nové bezbariérové budově knihovny v cukrovaru vznikne univerzita třetího věku ve spolupráci s vysokými školami. Proč si v důchodu nepřijít pro diplom?Bezpečnost a sociální věci

 • Možnost odpracovat dluhy. Dluhy vůči městu si budou moci dlužníci odpracovat. Práce při úklidu města, údržbě zeleně nebo výpomoc při kulturních akcích mohou být protiváhou dluhů za odpady nebo nájemné vůči městu.

 • Prevence sociálního vyloučení. Vytvoříme stipendijní fond, který bude financovat volnočasové aktivity chudých dětí. Přiznání stipendia bude vázáno na vzornou školní docházku a finanční situaci rodiny.

 • Průhledné přidělování městských bytů. Zavedeme pořadník čekatelů na městské byty a upravíme kritéria pro jejich přidělování. Veřejné prostředky si zaslouží veřejnou kontrolu.

Radnice a občan

 • Průhledný systém rozdělování dotací. Současný systém rozdělování městských dotací je neprůhledný. Zavedeme průhledný grantový systém na základě počtu členů v oddílech a spolcích.

 • Místní odpovědnost radních. Každá městská část si zaslouží svého příslušného radního. Budete tak jednoduše vědět, na koho se obrátit při řešení místních problémů. Ve Staré, v Poštorné, v Charvátské a ve městě.

 • Městské investice. Přípravu městských investic budeme včas konzultovat s občany a podnikateli, kterých se bezprostředně týkají. Rádi si necháme poradit.

 • Komunikace. Využijeme potenciálu sociálních sítí a měsíčníku Radnice k získávání zpětné vazby, ne k prezentování pseudoúspěchů a nových kostýmů.

Rozvoj a územní plánování

 • Městský program výstavby bydlení. V rozvojových lokalitách, na pozemcích města nebo ve spolupráci se soukromými investory nastartujeme program pro výstavbu bydlení. Zjednodušíme a zrychlíme výstavbu bydlení ve městě. Městské pozemky budeme v rámci tohoto programu prodávat ve veřejných dražbách.

 • Rozvoj podnikání. Podpoříme rozvoj výroby v místech k tomu určených. Vždy budeme důsledně zohledňovat komfort obyvatel města – vliv na životní prostředí a dopravní zatížení.

 • Městský architekt. Plánujeme zřídit funkci městského architekta, který bude fungovat jako součást struktury městského úřadu. Městský architekt bude vaším partnerem při realizaci investic, plánování záměrů nebo při pořizování změn územního plánu.

Kdo jsme

tema-member

Bc. Jakub Matuška

Podnikatel, Zastupitel
33 let, kuchař

tema-member

Mgr. Bc. Petr Vlasák

Učitel
35 let, kulturní buditel

tema-member

Mgr. Ondřej Ďuriš

Právník
35 let, sportovec

tema-member

Mgr. Karolína Laubová

Manažerka v soc. službách
32 let, zpěvačka

tema-member

Mgr. Petr Škoda

Učitel
33 let, polárník

tema-member

Ing. Magda Lengálová

Office manager
35 let, trenér badmintonu

tema-member

doc. Jakub Těšitel, Ph.D.

Vysokoškolský učitel
35 let, ochránce stromů

tema-member

Ing. Vlastimil Krmíček

Obchodní manažer
26 let, rybář a optimista

tema-member

Mgr. Tereza Horáková, DiS.

Na mateřské dovolené
34 let, folklórní aktivistka

tema-member

Ing. Aleš Slezák

projektový manažer
39 let, skaut

tema-member

Bc. Petr Holobrádek

lodní kapitán
33 let, vojenský historik

tema-member

Ing. Jan Martinák

IT specialista
33 let, otec tří

tema-member

Karel Kober

Drážní technik
28 let, bavič

tema-member

Mgr. Dušan Hanuš

IT konzultant
37 let, režisér

tema-member

Bc. Adam Jonáš

Sládek
30 let, masér

tema-member

Bc. Štěpán Přikryl

Pivovarník
30 let, hudebník

tema-member

Romana Němcová

Učitelka
34 let, výtvarnice

tema-member

MUDr. Radek Přibáň

Lékař
35 let, turista

tema-member

Libor Helešic

Servisní technik
37 let, dobrodruh, cestovatel, herec

tema-member

Jiří Mračna

Dispečer logistiky
34 let, herec

tema-member

Petr Sůkal

Informatik
36 let, milovník chilli

tema-member

Ing. Mgr. Jana Riegerová

Učitelka
40 let, environmentalistka

tema-member

Jan Krátký

Studen
25 let, veslař

tema-member

František Balga

Manažer logistiky
35 let, rugbista

tema-member

Radka Čapková

Pracovnice v soc. službách
24 let, grafička

tema-member

Mgr. Martin Sítek

Etnolog
28 let, divadelník

tema-member

Kristýna Matušková

Učitelka
28 let, lyžařka

Kontakty

Pošlete nám zprávu

Error! Vyplňte prosím vaše jméno.
Error! Vyplňte prosím váš e-mail.
Error! Vyplňte prosím zprávu.
Success! Vaše zpráva byla odeslána.
Error! Vaše zpráva bohužel nemohla být odeslána.

Kontaktujte nás