Ing. Aleš Slezák

slezak.jpg

Člen komise územního plánování. Největším Alešovým úspěchem je přijetí městských zásad pro spolupráci s investory, díky kterým jsou velké firmy ochotné přispět Břeclavi na silnice nebo školky.

Nyní pracuje na ambiciózním projektu, v rámci kterého mají být střechy stovek brněnských budov osázeny fotovoltaickými elektrárnami. Když nepracuje pro Brno nebo pro Bobry, tak skautuje – vede s dalšími dospělými kamarády skupinku malých skautek. Věří, že se ještě někdy podívá do opravdu vysokých hor.

Chci v Břeclavi špičková energetická řešení, díky kterým ušetříme peníze na stavby. Chci dotáhnout projekt Cukrovaru ke stavbě silnic a inženýrských sítí. Chci patřičné územní plánování s důrazem na potřeby obyvatel. Chci, aby byly líp chráněné lesy kolem Břeclavi.