Ing. Aleš Slezák

slezak.jpg

Člen komise územního plánování. Největším Alešovým úspěchem je přijetí městských zásad pro spolupráci s investory, díky kterým jsou velké firmy ochotné přispět Břeclavi na silnice nebo školky.

Aleš neřeší jen lokality pro výstavbu rodinných domů, kterých je nedostatek – nejžhavěji ulice Františka Kňourka v Charvátské Nové Vsi, velký rozvojový projekt na ulici Hájové, nebo areál školky ve Staré.

Spoustu času taky stráví na přípravě projektu revitalizace cukrovaru. Na všech střechách, kde to bude možné, chce do budoucna fotovoltaiku.