Ing. Jan Martinák

martinak.jpg

Absolvent FIT VUT v Brně. Pracuje v oblasti informačních technologií a softwaru. Působil také jako vývojář státního projektu zaměřeného na jednotnou komunikaci složek Integrovaného záchranného systému. Podílel se na vývoji katastru nemovitostí v Moldávii a vývoji IoT aplikace pro monitoring půdních závlah a podporu chytrého zemědělství.

Chci, aby Břeclav poskytovala širokou škálu otevřených dat a elektronických služeb tak, aby občané nemuseli kvůli každé prkotině osobně na úřad. Chci chytré město, které má přehled, co se v něm děje, a používá technologie ke zlepšení stavu věcí a zrychlení procesů.