Ing. Vlastimil Krmíček

krmicek.jpg

Předseda majetkové komise a pokladník našeho sdružení. Věnuje se zejména městskému bytovému fondu, jeho kvalitě a rozvoji.

Jeho konzervativní povaha dbá na to, aby městské domy byly hospodárně využity, plnily svůj účel a aby z nich město mělo adekvátní příjem.
Například smlouvy s jednorázovým nájemným za 400 korun navždy již díky němu nejsou možné. Divili byste se, kolik takových nájmů z let minulých bylo.
Zamiloval se, koupil domek, a tak teď spoustu času věnuje vzdělávání se v oblasti zednických prací.