Bc. Jakub Matuška

matuska.jpg

První místostarosta, zastupuje starostu. V gesci má městský majetek, investice, rozvoj města a sociální politiku.

V uplynulých třech letech se musel nečekaně věnovat také krizovému řízení událostí způsobených vyšší mocí – největší výzvou jeho dosavadního politického života tak byla adaptace na covid a stav po tornádu. Při krizovém řízení zúročil praxi ze soukromého sektoru, což se mu hodí i nyní při uprchlické krizi kvůli Putinově válce.

Jeho prioritou je změna způsobu komunikace radnice s občany. Projektové záměry jsou patřičně diskutovány nejen v komisích, ale i s veřejností. U větších akcí jsou instalovány informační panely, zpětná vazba se sbírá od lidí prostřednictvím Radnice i internetu.

Ve funkci přibral, ale na výkon místostarosty to nemá vliv. Je čerstvým a hrdým otcem.