Mgr. Karolína Laubová

laubova.jpg

Momentálně na rodičovské dovolené, ale stále zapálená sociální pracovnice. Je zastupitelkou a předsedkyní sociální komise města. Je členkou několika platforem a skupin zabývajících se sociální politikou a bydlením. Je vedoucí několika sociálních služeb, které pomáhají jednotlivcům i rodinám s bydlením, dluhy nebo nezaměstnaností. Podílela se na vzniku úspěšného projektu Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v Technických službách. Když jí zbyde nějaký volný čas, ráda se podívá na dobrý film nebo si přečte knihu.

Chci, aby Břeclav byla spravedlivé město, aby si děti měly kde hrát a chci, aby se jim někdo věnoval. Chci, aby město pomáhalo lidem dostat se z dluhů, protože jim nikdo jiný nepomůže. Chci v Břeclavi sociální a startovací byty.