Mgr. Ondřej Ďuriš

duris.jpg

Radní, zastupitel, předseda finančního výboru města. Dohlíží na městské finance a důležité pro něj je, aby v městském rozpočtu zbyly peníze na investice, které město nutně potřebuje pro další rozvoj. Kromě toho spolupracuje s naším místostarostou na přípravě investičních akcí města.

Své zkušenosti uplatňuje i v oblasti majetkové, hlavně při zlepšování správy nemovitostí. Nesnáší, když majetek chátrá, a proto se snaží o jeho obnovu. Příkladem může být oprava hřišť na Valtické nebo jen “obyčejné” výměny oken na městských budovách. Figuruje také při zavádění elektronizace správy městských nemovitostí. 

Hokej už moc nehraje, ale po letech vzkřísil basketbalovou kariéru. Aktuálně se připravuje na novou pozici ve svém životě – roli otce.